Firma pod nazwą: Anna Paciorek – „AUDYTOR” (działalność gospodarcza) świadczy usługi rewizji finansowej, przypisane biegłym rewidentom, a w szczeglności w zakresie:
 • badania rocznych sprawozdań finansowych i dokonywania przeglądu sprawozdań finansowych (art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości),
 • badania rachunkowości oraz działalności sp. z o.o. (art. 223 Ksh),
 • badania sprawozdania założycieli S.A. (art. 312 Ksh),
 • badania wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego S.A. (art. 312 Ksh),
 • badania planu łączenia się spółek kapitałowych (art.502 Ksh) i spółek z udziałem spółek osobowych (art. 520 Ksh),
 • badania planu podziału spółek (art. 537 Ksh),
 • badania planu przekształcenia spółek (art. 559 Ksh),
 • audytu środków unijnych oraz doradztwa biznesowego,
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 • doradztwa podatkowego, doradztwa w zakresie organizacji rachunkowości,
 • postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,
 • wykonywania innych, niż tylko wyżej wymienionych, usług poświadczających sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki, w tym wyceny udziałów i akcji spółek.