Firma pod nazwą: Anna Paciorek – „AUDYTOR” (działalność gospodarcza) jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych - na podstawie Uchwały nr 95/51/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 1995 r. - pod pozycją 116. Działalność w zakresie usług biegłego rewidenta została rozpoczęta w dniu 09.02.1993 roku, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu, pod poz. 65599.

Ponadto firma posiada:
 
NIP: 894 000 91 13
REGON: 930137087
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 18 2030 0045 1110 0000 0035 0630

Firma pod nazwą: Anna Paciorek – „AUDYTOR” zdobyła bogate doświadczenie w branży audytorskiej, wykonując liczne badania sprawozdań finansowych (w tym kilkakrotne).

Lista podmiotów, w których moja firma badała sprawozdania finansowe:
 • GRUPA IZ Stacja Badawcza Trzody Chlewnej Żerniki Wielkie Sp. z o.o. w Żernikach Wielkich, obecnie Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Żerniki Wielkie Sp. z o.o.,
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „DOLINA BARYCZY” Sp. z o.o. w Miliczu,
 • Telewizja Polska S.A. w Warszawie, Oddział TVP we Wrocławiu (podzlecenia),
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” w Legnicy (podzlecenie),
 • PPU „RZOŃCA” Sp. z o.o. we Wrocławiu,
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SILANA” Sp. z o.o. we Wrocławiu,
 • Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział we Wrocławiu (podzlecenie),
 • współudział w badaniu sprawozdania finansowego Hovell S.A. we Wrocławiu,
 • współudział w badaniu sprawozdania finansowego TFL S.A. we Wrocławiu,
 • Dolnośląska i Opolska Regionalna Kasa Chorych (podzlecenia),
 • RUCH S.A. Oddział we Wrocławiu, wraz z wybranymi filiami (podzlecenia),
 • Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy we Wrocławiu i w Opolu, wraz z wybranymi, podległymi im jednostkami gospodarczymi - obecnie Agencje Nieruchomości Rolnych (podzlecenia),
 • Stado Ogierów SP Zakład Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa OT Warszawa (podzlecenie),
 • Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami „AGRO – ŚLĄSK” Sp. z o.o. w Opolu i we Wrocławiu (podzlecenia),
 • Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Szczecinie – Filia w Koszalinie (podzlecenie),
 • Agencja Mienia Wojskowego we Wrocławiu (podzlecenie),
 • Wojskowa Agencja Mieszkaniowa we Wrocławiu wraz z wybranymi Oddziałami Terenowymi (podzlecenia),
 • Skarbowe Przedsiębiorstwo Rolne „STARY JAWORÓW” Sp. z o.o. w Starym Jaworowie,
 • „MWM” S.C. we Wrocławiu,
 • Kombinat Rolno-Przetwórczy „KARSZÓW” Sp. z o.o. w Karszowie,
 • „CARINA SILICONES” Sp. z o.o. w Siechnicy,
 • „MAKER” Sp. z o.o. w Warszawie,
 • TGG Sp. z o.o. we Wrocławiu,
 • „PROLOG INWESTMENS” Sp. z o.o. we Wrocławiu,
 • „AVO-WERKE” Sp. z o.o. we Wrocławiu,
 • Biuro Promocji i Marketingu „ABAREX” Sp. z o.o. we Wrocławiu,
 • „DOREX” Sp. z o.o. we Wrocławiu,
 • „SIMON POLSKA” Sp. z o.o. w Świętej Katarzynie.