Firma Anna Paciorek - „AUDYTOR” istnieje na rynku usług biegłego rewidenta od 1993 roku. Firma specjalizuje się w przeglądzie i badaniu sprawozdań finansowych firm, w badaniu planów: połączeń, podziału i przekształceń spółek i innych usług rewizji finansowej. W naszej ofercie znajdą Państwo również audyt projektów i programów unijnych finansowanych z funduszy europejskich. Zapewniamy także kompleksowe doradztwo podatkowe, prawne i gospodarcze służące znalezieniu optymalnych rozwiązań finansowych.
Działamy w oparciu o gruntowną wiedzę merytoryczną jaki i o ogromne doświadczenia zdobyte w czasie wieloletniej pracy potwierdzone uprawnieniami państwowymi i opiniami firm, dla których pracowaliśmy i pracujemy. Współpracujemy z firmami i instytucjami różnej wielkości. Posiadamy doświadczenia zawodowe w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych o odmiennym statusie prawnym, różnych formach prawnych i w różnych sektorach gospodarki. Do powierzonych zadań podchodzimy rzeczowo, profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem odnosząc się do zasad etyki zawodowej i gwarantując pełną poufność.

Właściciel firmy posiada uprawnienia:
  • biegłego rewidenta - nr wpisu do rejestru biegłych rewidentów, prowadzony w KIBR, pod poz. 2954,
  • lustratora w spółdzielczości - nr uprawnienia 3300/97 z dnia 24.03.1997 r. nadany przez Krajową Radę Spółdzielczości w Warszawie,
  • biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym: we Wrocławiu i Legnicy.